ورود شهروندانشهروندان محتـرم میتوانند با اسـتفاده از مشخـصات ملـک از قبیل شماره پرونده شهـرسازی ، شماره پلاک ثبتی یا نام مالک ، پرونده ملک خود را مشاهده و گـردش کار نظارتی و کمیسیون های ماده 100 را بررسی نمائید.


ورود
  ورود كارشناسان و ناظران 
 
برای نمایش، حتمااز مرورگر FireFoxاستفاده نمایید. دانلود Firefoxآیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
جهت گرفتن رمز عبور ، نام کاربری خود را وارد کرده و اینجا را کلیک نمایید .